Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2015)


Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2015)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2016
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев
Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска, доц. Елина Трендафилова
ISBN: 978-619-7063-14-1

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.