Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2017
Автор: д-р Филип Алексиев
Рецензент: доц. д-р Милена Миланова, д.м
ISBN: 978-619-7063-20-2

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.