II научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск“

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 18-20 февруари 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”.
Целта на конференцията е да бъдат дискутирани новите европейски насоки в контрола на сърдечно-съдовия риск, паралелно с практическия опит на водещите кардиологични специалисти в страната.

Комитети

Научен комитет
Председател:

проф. Борислав Георгиев

Членове:
чл.-кор. проф. Цветалина Танкова
проф. Георги Момеков
проф. Елина Трендафилова
проф. Ивет Колева
Доц. Илияна Петрова
Доц. Лилия Демиревска

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Ния Младенова

Теми

Европейски препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
Потенциални модификатори на риска според препоръките на ESC за профилактика’2021
Оптимизиране на управлението на сърдечно-съдовия риск
Оптимизиране на начина на живот според препоръките на ESC за профилактика’ 2021
Стратегии за контрол на дислипидемиите според препоръките на ESC за профилактика’2021
Клинична фармация и фармакотерапия
Ролята на Lp(a)
Стратегии за контрол на диабета според препоръките на ESC за профилактика’2021
Остатъчен сърдечно-съдов риск
Околна среда, замърсяване на въздуха и промени на климата и отношението им към СС риск
Неалкохолна чернодробна стеатозна болест
Затлъстяване и възможности на физикалните фактори за превенция на някои последици от затлъставянето

Програма

PROGRAMA_OSSR

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори