II научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 18-20 февруари 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”.
Целта на конференцията е да бъдат дискутирани новите европейски насоки в контрола на сърдечно-съдовия риск, паралелно с практическия опит на водещите кардиологични специалисти в страната.

Комитети

Научен комитет
Председател:

проф. Борислав Георгиев

Членове:
чл.-кор. проф. Цветалина Танкова
проф. Георги Момеков
проф. Елина Трендафилова
проф. Ивет Колева
Доц. Илияна Петрова
Доц. Лилия Демиревска

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова
Ния Младенова

Теми

Европейски препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
Потенциални модификатори на риска според препоръките на ESC за профилактика’2021
Оптимизиране на управлението на сърдечно-съдовия риск
Оптимизиране на начина на живот според препоръките на ESC за профилактика’ 2021
Стратегии за контрол на дислипидемиите според препоръките на ESC за профилактика’2021
Клинична фармация и фармакотерапия
Ролята на Lp(a)
Стратегии за контрол на диабета според препоръките на ESC за профилактика’2021
Остатъчен сърдечно-съдов риск
Околна среда, замърсяване на въздуха и промени на климата и отношението им към СС риск
Неалкохолна чернодробна стеатозна болест
Затлъстяване и възможности на физикалните фактори за превенция на някои последици от затлъставянето

Програма

PROGRAMA_OSSR

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица