I Научна конференция “Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“ в периода 19-21 ноември 2021 г., за първи път се проведе изцяло онлайн Първа научна конференция “Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност”.
Медицината на доказателствата се наложи като крайъглен камък в съвременната диагностика и терапия на заболяванията. Благодарение на нея се дефинират съвременните стойности на измерими параметри, прицелните стойности при тяхната корекция както и съвременната терапия. Не напразно в международните ръководства за диагностика и лечение се цитират данни от клинични проучвания, на които се базират репоръките за модерна терапия. Непознаването на принципите на медицината на доказателствата могат да изменят подходите, накои могат да прилагата неиндицирани за заболяването регистрирани медикаменти с други индикации или да прилагата комбинации с недоказани ползи, но увеличаваши риска за пациентите. Темата за „Анти-медицина на доказателства” е насочена към прилагане на лекарства с несигурен ефект или забранени за употреба при съответната индикация, но с публикации представящи резултати от малък брой пациенти, с минимална научна стойност.

Комитети

Научен комитет
Председатели:

проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков


Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
проф. Цветалина Танкова
доц. Наталия Чилингирова


Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Лилия Борисова
Боян Цековски

Теми

 • Ролята на медицината на доказателствата в процеса по патентоване и регистрация на медикаментите
 • Клинични проучвания – как да интерпретираме резултатие в контекста на МОД
 • Как теорията за сърдечно-съдовия континуум даде тласък в развитието на кардиологията?
 • Артериална хипертония, контрол на сърдечно-съдовия риск, медицина на доказателствата и избор на терапия
 • Редки болести. Особености на медицината на доказателствата при белодробна хипертония
 • Лечението на острите коронарни синдроми и медицина на доказателствата
 • Антикоагулация и медицина на доказателствата
 • Медицината на доказателствата при избор на терапия на захарен диабет тип 2
 • Медицина на доказателствата в терапията на ритъмните нарушения
 • Генетичните изследвания в онкологията – диагностика, базирана на доказателства
 • Редките тумори – нови възможности, базирани на доказателства
 • COVID-19 – страх, паника и игнориране на принципите на медицината на доказателствата
 • Антикоагулация, прилагане на антитромбоцитни медикаменти и хранителни добавки с претенции за повлияване на тромбоза при COVID-19

Програма

Nauchna_Programa_MD

Информация

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 17 ноември 2021 г. включително.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Първа научна конференция “Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Анкета

текст

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица