Сексуална медицина 2019

Сексуална медицина 2019
Актуални проблеми

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на чл.-кор. проф. Чавдар Славов, проф. Борислав Георгиев и проф. Здравко Каменов
Рецензенти: проф. Жанета Георгиева, проф. Георги Момеков
ISBN: 978-619-7063-33-2

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

30.00лв.

Категория:
Описание

„Сексуална медицина. Актуални проблеми, 2019“ представя натрупаните доказателства за клиничните изяви, диагностиката, протичането и лечението на сексологичните нарушения. Направен е задълбочен анализ на доказателствата в областта на рисковите фактори, патогенезата, клиничното изследване, клиниката и лечението на сексуалните нарушения. Представени са половото развитие и половата диференциация, нарушения в половото развитие и в мъжкото сексуално здраве. Особено значение се отделя на интегрирането на консултативната компетентност в медицинската помощ при сексуални проблеми.

В книгата са застъпени психичните разстройства и половата диференциация, сексуалните разстройства и съпътстващи проблеми като тревожност, депресии и др. Изтъква се ролята на семейния лекар за ранната диагноза. Представени са собствени проучвания на авторите и клинични случаи. Изключително професионално през погледа на нови доказателства е разгледана еректилната дисфункция, честотата и значимостта на проблема. Разглежда се поведението на семейните лекари в България при поставянето на диагноза „еректилна дисфункция“. Подчертава се, че еректилната дисфункция е официално приет сърдечно-съдов рисков фактор според Европейското ръководство за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2016. Разглеждат се проблемите при еректилна дисфункция и хронично бъбречно заболяване, HPV-инфекции с генитална локализация при мъже, полово-предавани инфекции. Дискутират се проблемите при радикална простатектомия и еректилна дисфункция. Застъпено е и женското сексуално здраве, сексуалната функция при жените и хормоналните контрацептиви, новите хоризонти на хормонозаместителната терапия в менопаузалния преход.

Много полезни са дискусиите на съвременните проблеми в сексуалната медицина. Включените теми са подкрепени с нови научни доказателства. Те са актуални, част от тях – интердисциплинарни, поднесени са изключително професионално.

Книгата „Сексуална медицина. Актуални проблеми, 2019“ е насочена към семейни лекари, кардиолози, ендокринолози, нефролози, уролози. Монографията може да бъде полезна за студенти, стажанти, специализиращи лекари за надграждане на знанията им при тяхното обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ