Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2017)

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2017)
От генетичния анализ до здравото дете

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2017
Под редакцията на проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов
Рецензент: чл.-кор. проф. Мила Власковска
ISBN: 978-619-7063-19-6

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

25.00лв.

Категория: