Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания

Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
Под редакцията на: проф. Борислав Георгиев

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.