Каротидна реваскуларизация

 

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2021
Автор: д-р Наделин Николов
Рецензенти: проф. Марио Станкев, проф. Иво Петров
ISBN: 978-619-7063-45-5

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Категория: