Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2017
Автор: д-р Филип Алексиев
Рецензент: доц. д-р Милена Миланова, д.м
ISBN: 978-619-7063-20-2

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

10.00лв.

Категория: