Книга „Еднокамерно сърце – нативна и модифицирана хемодинамика“

Kniga-levunlieva_cover
В монографията са представени наши резултати, обобщаващи инвазивните хемодинамични данни при пациенти с комплексни ВСМ с еднокамерна циркулация и завършени етапи на Fontan операция. Разгледани са най-честите проблеми и усложнения в отдалечената следоперативна еволюция, както и възможностите за преодоляването им. Подобна литература
Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.