Книга „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2020)“

Книгата „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ предлага разнообразната тематика на Четвъртата национална педиатрична конференция, която обхваща периода от новороденото до юношеската възраст. Заболяванията в детската възраст представляват своеобразно предизвикателство както за педиатрите, така и за общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и специалисти от различни специалности, поради особеностите на детския организъм.
Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.