Сертификат за участие в IV научна конференция – Коморбидности при сърдечно съдови заболявания 2023

komorbidnosti-baner-800х200

Искрено ви благодарим за участието в научната конференция и в тази отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите.

Имате възможността да получите на мейл сертификат въвеждайки в полето по-долу ваш актуален почетен префикс (д-р, проф., други…) ще бъде разпечатан пред вашите име и фамилия, които трябва да са коректно въведени във вашия клиенски профил. Ако сте студент и все още нямате почетна титла, моля оставете полето по-долу празно и просто натиснете бутон „Изпращане“